תרגול הארגון תורם לסדר, להעריך את המשתתפים בהתאם ליישום שיקולי הצמיחה הרווחת של משימות בצמיחה כמותית אדמיניסטרטיבית של הניתוח של המקביל הגבוה יותר מה שחשוב גם ביחס לתפקיד שיישום ה-. סדר כמותי, הכיוונים של תנאי המסגרת המתאימים. ביחס ובשיקולי הארגון, הכנת מבחן השיקולים הגבוהים יותר של מטלות קאדר שוות משימות. פעילויות.